Handdukstork på VVC eller slutet system?

Karlavagen 76 badrum handdukstork 1050px

Karlavagen 76 badrum handdukstork 1050px

Ibland dyker det upp frågor som är viktiga men lite knepiga att förstå. En av dessa på sistone har varit frågan om man får koppla på en handdukstork istället för ett befintligt standardelement. Svaret är ja och nej – det beror helt enkelt om du har element kopplat på “öppet system” d.v.s. VVC (tappvatten) eller “slutet system” d.v.s. vattenburet värmesystem.

Nedan försöker jag reda ut begreppen:


Skillnaden på VVC och slutet system

  1. VVC (varmvattencirkulation) innebär att det varmvatten som leder till tappvattenkranar i kök och i badrum hela tiden cirkulerar. Cirkulationen sker mellan varmvattenberedaren till tappvattenkranarna och tillbaka till varmvattenberedaren igen via vattenledningsrör om inte vattnet används. Öppet system betyder därmed att du kan nå detta vatten direkt på ett eller annat sätt. Det är inte godkänt att koppla på en handdukstork här!
  2. Vattenburet värmesystemet är istället ett separat system som inte blandas med vattnet i kranarna och därför ”slutet system” som du inte kan nå direkt. Detta kan då i sin tur värmas upp på flera olika sätt såsom t.ex. fjärrvärme, jordvärme, bergvärme, vedpanna, pelletspanna, luft/vattenvärmepumpar etc. Här är det godkänt att koppla på en vattenburen handdukstork!

Risk för legionellasmitta

Skillnaderna på dessa två är att vatten som kommer i öppna system innehåller pga. av sitt flöde syre som medför risk för bakteriebildning och med det risk för legionellasmitta*. Legionellabakterier förekommer naturligt i vatten och förökar sig bäst i stillastående vatten som är 35-40C.

Att få i sig legionellabakterier med dricksvattnet är inte farligt, utan risken finns först när du får in bakterierna i lungorna vid t.ex. inandning av vattendimma vid duschning.

För att undvika problem med smitta i vattnet finns det krav på att vattnet måste vara i ständig cirkulation och överstiga minst 60 grader i varmvattenberedaren samt 50 grader i kranen så att eventuella bakterier ska elimineras.

Hur kommer handdukstorkar in i allt detta?

Jo, för att genom att koppla på en handdukstork på VVC flödet kan du med hjälp av ventilerna och termostaten strypa vattenflödet och/eller påverka vattentemperaturen. Följderna blir då att kraven på cirkulation och 50-60grader kan frångås och tillväxt av bakterier kan uppstå.

Problemet blir då tydligt nästa gång den sätts igång och legionellabakterier i vattnet leds ut där du kan andas in i dessa via t.ex. vattenånga i duschen eller när du spolar hett vatten i köket.

Vad rekommenderas idag?

Före ändringen av reglerna för VVC-installationer för handdukstorkar var det vanligaste argumentet för denna variant just energibesparingen då varmvatten är påkopplat året om.

Om du önskar en vattenburen handdukstork idag så ska den vara kopplad på det slutna värmesystemet. Komplettera med elpatron så har du en varm handdukstork även på sommarhalvåret när övriga värmesystemet i huset är avstängt.

Den eventuella ökning i energikostnad är enkelt att föredra framför risken att bli allvarligt sjuk (se denna nyhet från Svt). En lösning jag tycker alla gynnas av.

 

Hoppas jag lyckades reda ut begreppen!

 

Foto från Karlavägen 76, Per Jansson Fastighetsförmedling och Designsponge.

 


* Legionärsjuka är en form av lunginflammation som kan ha influensaliknande symptom som feber, huvudvärk, muskelvärk och diarré. Det tar mellan tre och sex dygn efter smittotillfället innan sjukdomen bryter ut. Varje år smittas i snitt 100-150personer av legionellasjuka i Sverige (hälften är smittade utomlands). Legionella är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen, vilket innebär att den behandlande läkaren måste göra en anmälan till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten.

Källor: Bygging, WikipediaVårdguiden och Säkert Vatten.

.

.

Exit mobile version