Kort om Husarbete / ROT

Badrumsinspiration - badrum inspiration marmor badrum nybrogatan19B behrer partner badrumsdrommar 6

badrum inspiration marmor badrum nybrogatan19B behrer partner badrumsdrommar 6

Vad är klassat som Husarbete / ROT? Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete där du får skattereduktion för arbetskostnaden.
.

Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där arbetet utförs.


.

Nya regler för ROT fr.o.m. 2016:

Skattereduktion för husarbeten medges med 30% av arbetskostnaden med högst 50 000 kr per person och år. Arbetskostnaden måste vara på 167 000kr för att fullt få utnyttja avdraget.

.


Vad räknas som husarbete?

– Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT arbete) – du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

– Hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.


Vem har rätt till skattereduktion?

– Du som varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret, fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och haft utgifter för husarbete.

Så här får du skattereduktionen – tre olika sätt:

1.   Fakturamodellen

Fakturamodellen innebär att du som köper husarbeten bara betalar halva arbetskostnaden inklusive moms. Du får alltså den preliminära skattereduktionen direkt. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.

Det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion kommer att vara förtryckt i din deklaration. Du behöver alltså inte lämna in en ansökningsblankett för detta.

Kvarskatt

Om du bara har betalat halva arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt.

Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Du kan aldrig få skattereduktion för husarbete med större belopp än vad du ska betala i slutlig skatt efter det att den slutliga skatten minskats med skattereduktion för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital. Skattereduktion för husarbete medges inte för den del av den slutliga skatten som avser allmän pensionsavgift, begravningsavgift och eventuell påförd kyrkoavgift. Har du, när detta är gjort, till exempel 30 000 kronor kvar i preliminär skatt kan du inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. När du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden.

2.   Förmån

Du som har skattepliktig löneförmån av husarbete har fr.o.m. den 1 januari 2008 rätt till skattereduktion. Skattereduktionen begär du i inkomstdeklarationen. Det är samma tillämpningsområde, definitioner, beloppsgränser m.m. för förmån av husarbete som för utgifter för husarbete. Det är alltså den del av förmånen som utgör arbetskostnad som du fått under beskattningsåret som utgör underlag för skattereduktion.

Arbetsgivarens skyldigheter

En arbetsgivare som, förutom lön, även utger en förmån av hushållsarbete ska räkna med marknadsvärdet av förmånen i underlaget för arbetsgivaravgifter. Däremot ska förmån av hushållsarbete inte ingå i underlaget för skatteavdrag.

Exempel: Arbetsgivaren betalar ut lön med 20 000 kr till Kalle. Förutom lönen har Kalle även fått förmån av husarbete. Förmånens värde uppgår till 2 000 kr. Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på ett underlag om 22 000 kr (20 000 + 2 000). Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag på ett underlag på 20 000 kr eftersom värdet av förmån av husarbete inte ska räknas med i underlaget för preliminärskatteavdrag.

Eftersom förmån av hushållsarbete är skattepliktig ska arbetsgivaren redovisa värdet av husförmånen på den vanliga lönekontrolluppgiften. Observera att det bara är förmån av husarbete som inte ska ingå i underlaget för skatteavdrag. Om arbetsgivaren betalat kostnader för resor och material i samband med att husarbetet utfördes ska värdet av denna förmån räknas med i underlaget för skatteavdrag.

3.    Anlita en privatperson

Från den 1 juli 2009 kan du som privatperson anlita en fysisk person som inte bedriver näringsverksamhet och som saknar F-skattsedel för ett hushållsarbete eller ett ROT-arbete. Du får då göra ett avdrag som motsvarar redovisad arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgiften ska du redovisa i en förenklad skattedeklaration. Avdraget är preliminärt och fastställs i samband med den årliga taxeringen.

Anlitar du en person som har A-skattsedel gäller särskilda regler för skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, kontrolluppgift m.m. Vilka regler som gäller beror på hur stor ersättning du betalar ut.

Beräkna maximal skattereduktion för husarbete

Exakt vilken inkomst du måste ha för att kunna utnyttja maximal skattereduktion är omöjligt att säga och det beror på att det är ett antal olika faktorer, till exempel arten av inkomst, den kommunala skattesatsen och underskott av kapital, som påverkar storleken på den “nödvändiga” inkomsten. Skattereduktionen för husarbete räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

 (Källa Skatteverket.)


5 tips inför din badrumsrenovering:

1 – Ta hjälp av badrumsinredare för att sätta badrumsstilen
2 – Att tänka på innan du anlitar hantverkare
3 – Hur mycket kostar ett badrum?
4 – Kort om Husarbete / ROT
5 – Inredningsskola för badrum

 


Hoppas ni fått lite mer kött på benen nu med vårt försöka att förenkla Husarbete / ROT och inte känner att vi krånglat till saker ytterligare. Har ni ytterligare frågor eller funderingar kontakta Skatteverket eller prata med din hantverkare!

Lycka till med ditt badrumsprojekt!

 


Klicka på respektive bild för att se badrummen i sin helhet.

Exit mobile version