Vad betyder behörig för våtrum? Vad är BKR, GVK, MVK och Säker Vatten?

badrumsinspiration tvattmaskin tvattpelare marmor halvkaklat tvättpelare dusckvägg spegelvägg teknologgatan badrumsdrommar

Då och då kommer det in frågor från er läsare om hur man vet att en hantverkare är behörig för våtrum samt vad de olika certifikaten betyder. Så därför tänkte jag här presentera närmare de olika branschorganisationerna samt reda ut begreppen så du lättare förstår vad din hantverkare jobbar utifrån för regler. Utifrån det kommer du förhoppningsvis och enklare förstå varför det är viktigt att du har en behörig hantverkare knuten till ditt badrumsprojekt.

Vad är skillnaden mellan de olika certifikaten och vad innebär det att en hantverkare är “behörigför våtrum”? Vad betyder rätt person för rätt jobb egentligen?


Boverket sätter upp övergripande regler

Kort sagt kan man säga att Boverket är den förvaltningsmyndighet som sätter upp övergripande byggregler, påverkade av regelverk som till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken, som sen varje bransch tolkar till sitt branschområde för att förbättra säkerhet och underlätta för sina medlemmar för hur de ska tillämpa den i praktiken.

Branschorganisationerna att ha koll på inför din badrumsrenovering:
  • BKR (Byggkeramikrådet) – arbetar med keramik (kakel & klinker) samt till dessa godkänt rollat eller foliebaserat tätskikt.
  • GVK (Golvbranschens våtrumskontroll) – arbetar med golv och vägg där plastmattor används både som ytskikt och under keramik som tätskikt.
  • MVK (Måleribranschens våtrumskontroll) – arbetar med målade väggar med glasfiberväv som tätskikt för våtrum.
  • Säker Vatteninstallationarbetar med allt som rör VVS installationer i våtrum.

Därför kan det vara så att din hantverkare, som t.ex. är golvläggare, är godkänd av GVK för våtrum men inte hos BKR för han inte är plattsättare och därmed inte gått deras våtrumsutbildning för keramik etc. De olika behörigheterna betonar hantverkarens primära tillhörighet och kunskap, inte sagt att han saknar kunskapen även på andra områden. Nedan kan du läsa mer om de olika branschreglerna och vad deras fokus ligger samt varje deras respektive krav för behörig för våtrum innebär.


BKR – Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF, med syfte att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.

Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. Med andra ord – för att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

En mycket viktig del av Byggkeramikrådets verksamhet är utbildning. Såväl av plattsättningsentreprenörer som önskar få behörighet att arbeta efter BKRs branschregler som av försäkringsbolag, besiktningsmän, fastighetsmäklare och andra aktörer i byggbranschen.

Läs mer på www.bkr.se


GVK – Golvbranschens våtrumskontroll

GVK är en stiftelse inom golvbranschen som består av organisationer och företag som gemensamt arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i svenska våtutrymmen. Genom GVK har byggherrar, förvaltare, entreprenörer och villaägare samordnat sin kunskap och erfarenhet om hur ett fackmässigt våtrum ska utföras.

I GVK ingår; Fastighetsägarna, Golvbranschen GBR, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, HSB, Riksbyggen, SABO, VVS Företagen.

Ett konkret resultat av arbetet med kvalitetskonceptet är GVKs branschregler för tätskikt i våtrum – Säkra Våtrum. Branschreglerna är utformade efter de myndighetskrav som gäller i Sverige och GVK har även egna länskontrollanter som utför kvalitetskontroller på utförda arbeten.

Läs mer på www.gvk.se


Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk framtaget av VVS-branschens aktörer för att minska risken för kända problem såsom vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Syftet med reglerna är att ställa krav på både VVS-företag och produkter, men även auktorisation av VVS-företag samt utbildning av montörer och arbetsledare. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

De auktoriserade VVS-företagen hittar du här, för att få en säker och trygg VVS-installation. Företagen är utbildade i branschreglerna och utför installationsarbetet efter regelverket som försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Läs mer på www.sakervatten.se


MVK – Måleribranschens våtrumskontroll

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, är ett samarbete mellan färgproducenter, Sveff, Målaremästarna och Måleriföretagarna med syftet att leverera högkvalitativa våtrumslösningar inom måleri.

De har i dagsläget en sammanställning på godkända leverantörs system samt jobbar på att skapa en MVK-auktorisation som företag ska  kunna ansöka om. I kraven ingår bl.a. utbildning av våtrumsmålare.

Läs mer på www.vatrumsmålning.se


Hoppas jag kunde redan ut de olika branschorganisationerna för dig.

Så vill du vara helt säker på att din hantverkare kan sin sak så anlita rätt person för ditt materialval i badrummet. Något också de flesta totalentreprenörer redan gör där målare målar, plattsättare kaklar och du njuter av tryggheten.

Foto överst kommer från projektet Lyceum – se hela badrummet här

.


5 tips inför din badrumsrenovering:

1 – Ta hjälp av badrumsinredare för att sätta badrumsstilen
2 – Att tänka på innan du anlitar hantverkare
3 – Hur mycket kostar ett badrum?
4 – Kort om Husarbete / ROT
5 – Inredningsskola för badrum

 

Exit mobile version