5 snabba frågor till GVK

samarbete med gvk ab svensk vatrumskontroll branschregler vatrum carrara plattsattning brunn takdusch badrum badrumsdrommar

Inlägg i samarbete med GVK


För länge sen, precis i början på Badrumsdrömmar, skrev jagt om Vad betyder behörig för våtrum? och för att förklara det gick jag kort in på de olika branschorganisation och stiftelse som jobbar mot våtrum på olika sätt. Det är inte helt lätt som privatperson ha koll på vad våtrumsreglerna säger, vem som reglerar vad och framför allt vad det har betydelse för dig som kanske står redo att börja renovera ditt egna badrum. Att anlita rätt person för rätt jobb är avgörande för bra slutresultat, det vet vi alla, men i badrumsvärlden innebär det att även ha koll på alla dokument och underlag för framtida försäljningar och i värsta fall även försäkringsärenden. Det gäller att ha koll på bitarna minst sagt och det i minst tio år framåt.

Så därför kontaktade jag Jon Herrdahl, teknikansvarig på GVK (Golvbranschens Våtrums Kontroll), och bad honom berätta mer om deras uppdrag. Samt om han kunde ge lite tips & råd för hur du kan förbereda dig inför- men också vad du bör begära efter din badrumsrenovering. Svaren hittar du nedan.

 

 

5 snabba frågor till GVK

1 – Historik & kort presentation, vilka är ni?

GVK är en stiftelse, grundad 1988, som består av organisationer och företag som tillsammans arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i svenska våtutrymmen. Detta då bristfälligt utförda tätskikt i våtrum medför vattenskador som i sin tur genom åren har medfört stora skadekostnader. GVKs stiftare är Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Riksbyggen, SABO, HSB, Golvbransche, GBR, Sveriges Bostadsrätt Centrum och Svensk Försäkring.

GVK ger ut branschregler var 5:e år för tätskikt i våtrum. Stiftelsens bolag, AB Svensk Våtrumskontroll, har till uppdrag att administrera och samordna dessa för att skapa en helhetssyn på hur ett tätt våtrum ska utföras.2 – Hur jobbar ni mer specifikt, varför är ni en viktig aktör?

A) Samordnar & ger ut branschregler

GVK har sedan grundandet i slutet på 1980-talet genom sin samordnande roll bidragit till att utveckla branschreglerna och på sätt kraftigt minskat mängden vattenskador i svenska våtutrymmen. För genom våra anslutna företag har vi tillgång till en enorm kunskap och erfarenhet som gör att vi ständigt jobbar i framkant – allt för att det som är problem idag inte ska vara ett problem imorgon.

B) Lista & godkänna tätskiksprodukter

En del av det jobbet innebär att lista och godkänna tätskiktsprodukter som är godkända av bl.a. BKR (tätskiktsfolier eller vätskebaserat tätskikt) och GBR (plastmattor som tät- och ytskikt eller tätskikt under keramik). Sedan så samverkar GVK även i projekt där vi t.ex. utformar testmetoder för material såsom designbrunnar, våtrumsskivor m.m. men vi själva testar inte produkter och tätskikt – utan vår roll återigen är att samordna den fakta och erfarenhet som finns.

C) Utbilda & auktorisera anslutna hantverkare

Den andra delen i vårt uppdrag är att utbilda och auktorisera hantverkare till att jobba enligt våra branschregler ‘Säkra Våtrum’ och enligt GVKs kvalitetssystem. Utbildningsdelen är därför ett konkret sätt att förebygga problem som uppstår i våtrum.


3 – Kan du berätta mer om utbildning & uppföljning av anslutna företag, vad innebär det?

Detta är för en privatperson tydligaste delen av vårt uppdrag, nämnligen att vi även ser till att våra anslutna efterlever den utbildning och höga nivå vi på GVK satt. 

Auktoriserade hantverkare innebär:
  • För att ansöka om att bli ansluten till GVK har vi ett krav att företaget måste anmäla minst 10st våtrumsjobb/år. Det räcker inte med andra ord att göra badrum då och då.
  • Varje nytt våtrumsjobb (kan vara ett eller flera våtrum vid samma jobb) som påbörjas måste våtrumsanmälas till GVK för att bli registrerat och möjligt att genomgå oannonserat stickprovskontroll på plats.
  • För att få godkänt på ett stickprov måste ett 20-tal punkter godkännas och provet görs av auktoriserad kontrollant.
  • För att kvarstå som ansluten krävs uppföljningsutbildning var 5:e år.

Stickproverna är ca 1 500st per år. Totalt registrerade våra GVK-anslutna företag ca 50 000 våtrumsjobb förra året (2019).


4 – Tips till privatperson inför sin badrumsrenovering?

På vår sidan på www.gvk.se kan man hitta alla GVK-auktoriserade företag som är behöriga för våtrum. Där kan man enkelt hitta sin lokala hantverkare, se hur länge företaget varit verksamt, hur många våtrumsjobb de gjort samt hur många av dessa registrerats i våtrumsanmälan för stickprov. På så sätt kan privatpersoner smidigt jämföra olika företag innan de kontaktar dessa för eventuell offert m.m.

Målet för oss är att våra krav ska vara till en trygghet för privatpersoner som anlitar ett GVK-behörigt företag för sitt badrumsprojekt.


5 – Till sist, vad ska en privatperson få för dokumentation efter avslutad badrumsrenovering?

Som jag nämnde ovan så ska en privatperson alltid begära att få en våtrumsanmälan i samband med att hennes badrumsrenovering startar och efter avslutat projekt ska hon få ett våtrumsintyg samt skötselråd.

I våtrumsintyget, som intygar att badrummet är utfört enligt gällande branschregler, ska det framkomma firmans företagsnamn, auktoritetsnr, färdigställande datum samt namn på intygsgivare. Detta är ett kvalitéts- och värdebevis som är viktigt att spara till framtida köpare av bostadsrätten eller huset i fråga.

Sen skulle några frågor eller funderingar dyka upp på vägen som rör någon av våra anslutna företageller utfört arbete så är det alltid möjligt att kontakta GVK för mer information och guidning. 

Tack Jon Herrdahl för du ställde upp och svarade på mina frågor om GVK!

Alla foton är från GVK.


Hoppas du fick lite mer klarhet i vad GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) jobbar med och hur du kan ha nytta av deras arbete i ditt kommande badrumsprojekt.

.

Exit mobile version