Fråga: Dåligt fall i badrummet

badrumsinspiration vitt modernt badrum gronska foto helenio barbetta badrumsdrommar

Vi har precis fått badrummet nyrenoverat men nu upplever vi att vattnet inte rinner undan bra utan snarare samlas i en pöl på golvet. Finns det något man kan göra åt det?

Det låter tyvärr som att det inte är tillräcklig lutning på golvet i ert badrum. När ett golv har för liten lutning, s.k. ”bakfall”, är det svårt att rätta till utan att riva golvet. Om man väljer att spackla det befintliga golvet och lägga ytterligare ett lager klinker kommer fogar, plattor och fästmassa med tiden släppa igenom vattnet så att det samlas och blir liggande ovanpå tätskiktet.

Det bästa är att kontakta företaget som gjort renoveringen och ge dem chansen att göra om golvet så att lutningen blir bättre och du slipper dåligt fall.

Vid varje renovering är det viktigt att bägge parter är nöjda så det borde inte vara något problem. Lycka till!

Exit mobile version